Wis³ouj¶cie / Weichselmünde

Plan

Strona: 1 

 

Panorama lotnicza twierdzy Wis³ouj¶cie (Weichselmünde - Festung).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Weichselmünde).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Weichselmünde bei Danzig).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Festung Weichselmünde).
Twierdza Wis³ouj¶cie, po prawej ko¶ció³ w Wis³ouj¶ciu (Festung Weichselmünde).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Die alte Festung Weichselmünde).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Weichselmünde bei Danzig).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Neufahrwasser Weichselmünde).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Weichselmünde bei Danzig).
Twierdza Wis³ouj¶cie (Weichselmünde).
Wej¶cie do twierdzy (Weichselmünde - Eingang zum Festung).
Budynki na dziedziñcu twierdzy (Weichselmünde - Festunggäbeude).
Budynki na dziedziñcu twierdzy (Weichselmünde - Kranzgäbeude - Eingang).
Budynki na dziedziñcu twierdzy (Festung Weichselmünde).
Wie¿a twierdzy Wis³ouj¶cie (Festung Weichselmünde).
Wie¿a twierdzy Wis³ouj¶cie (Weichselmünde - Festung).
Wnêtrze hali KDF w Wis³ouj¶ciu (Weichselmünde - KDF Halle).
Hala KDF w Wis³ouj¶ciu (Weichselmünde - KDF Halle).

 

Strona: 1