Dom Uphagena

Johann Uphagen, ławnik i rajca miejski nabył kamienicę położoną przy Langgasse 12 (ul. Długa 12) 23 czerwca 1775 roku, w ciągu kolejnych czterech lat kamienica została przebudowana i zmodernizowana przez mistrza budowlanego Beniamina Dreyera. Kamienica uzyskała rokokowy portal z herbem Uphagena i nowy wystrój wnętrz. Uphagen zamieszkiwał dom aż do śmierci w listopadzie 1802 roku, kiedy to kamienica przeszła na spadkobierców rodziny. Z woli właściciela przez ponad 100 lat nie zmieniano cennego wyposażenia kamienicy. W 1909 r. Alma Uphagen wydzierżawiła kamienicę władzom Gdańska z przeznaczeniem na siedzibę muzeum. Dwa lata później w kamienicy otwarto jedno z pierwszych w północnej Europie muzeów wnętrz mieszczańskich. Muzeum działało do 1944 r., wówczas to niemieccy konserwatorzy ewakuowali jej wystrój i wyposażenie. Budynek uległ prawie cakowitemu zniszczeniu w marcu 1945 r.

Built with Mobirise