Herb i flaga
Wolnego Miasta Gdańska

Freie Stadt Danzig

Wolne Miasto Gdańsk od początku swojego istnienia używało tradycyjnego herbu gdańskiego oraz flagi państwowej. Wygląd godła i flagi państwowej regulował artykuł 2. konstytucji Wolnego Miasta Gdańska: Godłem państwa są dwa srebrne krzyże, jeden nad drugim na czerwonym tle, nad nimi złota korona.  Flaga państwa oraz flaga handlowa mają kolor czerwony i w jednej trzeciej części od drzewca, dwa białe krzyże, jeden nad drugim oraz żółtą koronę nad nimi. Poza flagą państwową i banderą handlową wprowadzono również flagę dla służb państwowych z wcięciem od skraju, flagę pocztową z trąbką obok godła oraz flagę Senatu (Senatsflagge) w postaci czerwonego, kwadratowego płatu ze złotym otokiem i herbem Gdańska z trzymaczami. Wprowadzono również proporce na pojazdy służb policyjnych i celnych oraz zatwierdzono proporce dla organizacji społecznych i sportowych.

Mobirise

Flagi w Wolnym Mieście Gdańsk. Od lewej: bandera służb państwowych (Dienstflagge), flaga państwowa i bandera handlowa (Staats- und Handelsflagge), flaga pocztowa (Postflagge). W dolnym rzędzie: flaga Senatu (Flagge des Senats), proporzec na pojazdy policji i służb celnych.

Build your own website with Mobirise