Stogi - Heubude

Stogi pierwotnie były łąkami należącymi do rybaków, opactwa oliwskiego i szpitala św. Jakuba. W 1454 r. przeszły na własność Gdańska. Osada powoli rozwijała się od XV w. W drugiej połowie XVIII w. powstał kurort, początkowo nad Pustym Stawem, później na nadmorskich wydmach. Powstanie kurortu wpłynęło na dynamiczny rozwój wsi, liczba mieszkańców wzrosła z 561 osób w 1820 r. do 3114 osób w 1910 r. Już od 1884 r. Stogi zaliczane były do morskich kurortów, na plaży powstały łązienki kąpielowe, a w okolicy pensjonaty i restauracje. Na wydmach wybudowano początkowo niewielki pawilon, a następnie halę plażową z pokojami gościnnymi i restauracją. W 1899 r. we wsi wybudowano kościół ewangelicki, a w 1911 r. szkołę. W 1927 r. wybudowano linię tramwajową łączącą centrum Gdańska ze Stogami, końcowy przystanek zlokalizowano przy nadmorskich wydmach w okolicy wybudowanej rok wcześniej okazałej hali plażowej z tarasami, kawiarnią, restauracją i pokojami gościnnymi. Wzdłuż plaży wytyczono szeroką promenadę prowadzącą m.in. do nowoczesnych łazienek kąpielowych.

web page was created with Mobirise site theme