Kościoły Oliwy

Kościół św. Jakuba - alte evangelische Kirche

Wzniesiony w miejscu istniejącego od przełomu XII i XIV w drewnianego kościoła parafialnego, który został spalony w 1577 r. Murowany kościół wybudowano w latach 1591 - 1593, wyremontowany i przebudowany w 1709 r. Do 1833 r. funkcjonował jako kościół katolicki, następnie przekazany ewangelikom. W latach 1834 - 1920 był główną świątynią ewangelicką w Oliwie. W 1946 r. w wyniku wysiedleń miejscowej ludności wrócił w ręce katolików. 

Katedra św. Trójcy w Oliwie - Klosterkirche

Pierwotnie był to kościół klasztoru cystersów, wzniesiony pod koniec XII w., po pożarze w 1350 r. odbudowany jako świątynia gotycka. Zniszczony w 1577 r., odbudowany  i konsekrowany 14 sierpnia 1594 r. W 1771 r. kościół otrzymał rokokowy wystrój zachodniej fasady, a wieże ozdobiono barokowymi hełmami. Poklasztorny kościół pod wezwaniem św. Trójcy został w 1831 r., po kasacie zakonu cystersów zamieniony na katolicki kościół parafialny. 30 grudnia 1925 r. podniesiony do rangi katedry, stał się siedzibą biskupa. Wnętrze katedry oliwskiej zdobią niezwykle cenne zabytki kultury, z których najsłynniejsze są pochodzące z XVIII w. i liczące 7876 piszczałek organy. Spośród innym zabytków warto wymienić pochodzący z 1688 r. ołtarz główny, ołtarze boczne, obrazy i płyty nagrobne.

W 1945 r. kościół został zdewastowany, a hełmy wieńczące wieże zostały zniszczone.  

Kościół pojednania - Versöhnungskirche

Nowy kościół ewangelicki przy ul. Leśnej (Waldstraße) został wybudowany jako kościół wotywny za zwycięstwo nad wojskami Napoleona III. Budowa, przy finansowej pomocy cesarzowej Eugenii rozpoczęła się w 1909 r. i została zakończona w 1921 r. Kościół wybudowano w stylu neogotyckim według projektu architekta Carla Webera. Ostatni pastor, dr. Vorwerek został wysiedlony w 1945 r., a kościół przekazano cystersom. Obecnie kościół katolicki Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.

Kościół św. Piotra w Jelitkowie - Kirche in Glettkau

Powstał jako kaplica - kościół filialny katedry w Oliwie w 1925 r., funkcjonował jako kościół parafialny dla mieszkańców Jelitkowa i kuracjuszy. 24 października 1926 kaplicę poświęcił proboszcz oliwski Franciszek Behrendt.

W 1945 r. kaplica uległa częściowemu zniszczeniu, wyremontowana w 1947 r., rozebrana w 1979 r.

This site was designed with Mobirise website template