Kościoły w Nowym Porcie

Kościół św. Jadwigi - St. Hedwig Kirche

Najstarszym kościołem w Nowym Porcie jest kościół katolicki św. Jadwigi wybudowany w latach 1857 - 1858 przy ul. ks. Góreckiego (Hedwigskirchstrasse). Kościół poświęcono 26 września 1858 r.

Wnętrze kościoła zostało częściowo zniszczone w 1945 r.

Kościół Wniebowstąpienia - Himmelfahrtskirche

Pierwszy kościół ewangelicki staraniem proboszcza Karla Gustava Adolpha Tennstaedta wybudowano w 1841 r. przy ul. Oliwskiej (Olivaerstrasse), konsekrowano go w Święto Wniebowstąpienia. Kościół ten wybudowany był z muru pruskiego i posiadał niewielką wieżyczkę. W 1905 r. w miejscu starego kościoła wybudowano nowy, większy kościół z wysoką na ponad 60 m wieżą ozdobioną dwoma hełmami, nowy kościół poświęcono 19 stycznia 1905 r.

W 1945 r. świątynia została częściowo zniszczona, całkowicie zniszczone zostały hełmy wieży, nigdy nie odbudowano ich w pierwotnym kształcie.

Kościół szwedzkich marynarzy - Svenska sjömanskyrkan

Pierwszy szwedzki kościół marynarza powstał w prywatnym mieszkaniu pastora Svena Hellqvista w latach trzydziestych. Kościół w 1938 r. przeniesiono do większego budynku przy ul. Władysława IV (Bergstrasse), w którym urządzono również dom szwedzkiego marynarza. Kościół funkcjonował do 1944 r.

Kaplica polska Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Porcie

Przy ul. Kasztanowej (Hindersinstrasse), w jednym z budynków należących do koszar powstała w okresie międzywojennym kaplica polska pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kaplicą administrował ks. Marian Górecki.

Kościół św. Antoniego w Brzeźnie - St. Antonius Kirche

Budowa kościoła parafialnego w Brzeźnie rozpoczęła się w czerwcu 1922 r., już 10 kwietnia 1923 r. odprawiono w nowym kościele pierwszą mszę.  Poświęcenie kościoła odbyło się 26 października 1924 r., a konsekracji dokonał 13 czerwca 1926 r. biskup E. O'Rourke. Na wieży kościelnej zawisł dzwon z okrętu SMS Graf Spee. 20 lutego 1929 r. utworzono samodzielną parafię w Brzeźnie.

W 1945 r. kościół uległ częściowemu zniszczeniu.

This website was created with Mobirise