Granice Wolnego Miasta

Na mocy podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Traktatu Pokojowego zostało utworzone Wolne Miasto Gdańsk. Przebieg granic Wolnego Miasta Gdańska ustalono w 1922 roku. Podzielono  je na sekcje, na których ustawiono łącznie 740 słupów granicznych z napisem "Traite de Versailles / 28 Juin 1919" oraz literami F.D od strony Wolnego Miasta Gdańska, literą D od strony Niemiec i literą P od strony Polski. Słupy oznaczone były literą sekcji i kolejnym numerem. Granice miały długość 290 kilometrów, w tym 55 kilometrów było brzegiem morskim. W grudniu 1924 roku przeprowadzono nieznaczną ich korektę. W skład Wolnego Miasta Gdańska weszły miasta Gdańsk i Sopot, które otrzymały prawa powiatów miejskich, oraz trzy powiaty ziemskie: Danziger Höhe (Gdańskie Wyżyny), Danziger Niederung (Gdańskie Niziny) i Grosses Werder (Wielkie Żuławy). Obszar Wolnego Miasta obejmował 1893 kilometry kwadratowe (bez wód portowych) i był zamieszkiwany przez 370 tysięcy osób (za obywateli Wolnego Miasta Gdańska uznano mieszkających na stałe na tym terenie w dniu 10 stycznia 1920 roku). W 1934 roku według danych pochodzących z niemieckich przewodników powierzchnia Wolnego Miasta Gdańska liczyła 1966 kilometrów kwadratowych, a liczba ludności była szacowana na 407 tysięcy.

Sekcja A

Od Morza Bałtyckiego (Ostsee) przez Kolibki / Steinfließ, rzeką Sweliną (Manzelbach), Lasami Oliwskimi (Forst Oliva) do punktu granicznego Sulmin / Ottomin. 

Odcinek ten liczył blisko 40 km, ustawiono na nim 206 słupów oznaczonych od A001 do A206. 

Sekcja B

Od punktu Niestępowo / Löblau, między Borczem i Meidahnen do Jez. Połęczyńskiego (Pollenschiner See). 

Ten odcinek liczył ok. 30 km, ustawiono na nim 180 słupów oznaczonych od B001 do B180. 

Sekcja C

Od Połęczyna (Pollenschin), zachodnim brzegiem Jez. Łąkiego (Lonker See), przez punkt między Strippau, a Szatarpami do punktu między Bożym Polem a Postelau. 

Ten odcinek liczył blisko 30 km, ustawiono na nim 137 słupów oznaczonych od C001 do C137. 

Sekcja D

Od punktu między Bożym Polem a Postelau, przez punkt Gołębiewko / Mittel Golmkau, między Dalwinem, a Sobbowitz, między Miłobądzem, a Kohlin, przez Łąki Tczewskie (Wiesenau) do Wisły (Weichsel). 

Odcinek ten liczył ponad 30 km, ustawiono na nim 170 słupów oznaczonych od D001 do D170. 

Sekcja E

Od Łąk Tczewskich (Wiesenau) środkiem Wisły (Weichsel) do Mostów Tczewskich, obok Liessau i dalej środkiem Wisły (Weichsel) do początku Nogatu. 

Odcinek ten liczył ponad 28 km, ustawiono na nim tylko 6 słupów oznaczonych od E001 do E006, granica biegła tu środkiem koryta Wisły. 

Sekcja F

Od punktu Pieckel / Weissenberg, Nogatem do Frisches Haff (Zalew Wiślany). 

Granica tej sekcji, o długości 58 km, biegła głównie środkiem koryta Nogatu. Tylko w okolicy Wernersdorf, na odcinku kilku kilometrów przechodziła na wschodni brzeg rzeki. Na całym odcinku ustawiono 24 słupy oznaczonych od F001 do F024. 

Sekcja G

Od ujścia Nogatu do Frisches Haff, torem wodnym Danziger Fahrwasser do Frische Nehrung (Mierzeja Wiślana) na zachód od wsi Pröbbernau, wzdłuż Theerbuder Seeweg do Morza Bałtyckiego (Ostsee). 

Ten odcinek liczył blisko 20 km, z czego tylko 3 km biegły lądem, na tym fragmencie granicy ustawiono 17 słupów oznaczonych od G001 do G017. 

Made with Mobirise - Check this